To kolejny już wpis dotyczący phrasal verbs i pewnie jeszcze nie jeden taki powstanie. Każdy z tych wpisów to także kolejna okazja do przypomnienia Wam, że czasowniki frazowe są bardzo ważne w swobodnej komunikacji. Warto poświęcić czas na ich naukę, choć może się wydawać, że nie jest to najłatwiejsze. W ostatnich wpisach na ten temat pokazywałam grupy phrasal verbs pochodzące od poszczególnych czasowników.

Sprawdź wpisy:

15 popularnych czasowników frazowych z come

Phrasal verbs z hold

Dzisiaj natomiast chcę zwrócić uwagę na jeden czasownik, który ma kilka znaczeń i większość z nich będzie przydatna także w kontekście Business English.

Chcę również podkreślić, że nie zawsze warto uczyć się wszystkich znaczeń danego czasownika frazowego. Na pewno nie trzeba robić tego na raz, bo phrasal verbs potrafią mieć naprawdę wiele różnych znaczeń i próbując zapamiętać ich więcej w końcu nie będziecie znali żadnego. Warto skupić się za zapamiętaniu jednego znaczenia, które przyda Wam się najbardziej i dopiero później rozszerzać zakres zastosowania, którym będziemy chcieli się posługiwać.

Dzisiaj przyjrzymy się w tym kontekście czasownikowi frazowego BREAK DOWN. Poniżej aż 5 jego znaczeń i zastosowań. Zakładam jednak, że to pierwsze znacie na pewno i jesteście już gotowi rozszerzyć wiedzę na ten temat. Co więcej poza każdym znaczeniem czasownika jednocześnie nauczycie się rzeczownika. To bonus dla mózgu! W ten sposób dużo łatwiej będzie zapamiętać te słówka.

Zapraszam do nauki!

 

1. TO BREAK DOWN – popsuć się/zepsuć

It is always breaking down. – To ciągle się psuje.
My car has broken down. – Mój samochód się zepsuł.

BREAKDOWN – awaria/rozpad

Breakdown cover is a type of insurance you take out in case your vehicle breaks down. – Ubezpieczenie od awarii to rodzaj ubezpieczenia, które wykupuje się na wypadek awarii pojazdu.

Sometimes there is one catalyst that causes a relationship breakdown. – Czasami jeden katalizator powoduje rozpad związku.

2. TO BREAK DOWN – rozdzielać (np.koszta)

Let’s break down the cost of the books. – Podzielmy się kosztami książek.
broken down according to different criteria – w podziale według różnych kryteriów

BREAKDOWN BY – zestawienie według

The department would not provide a breakdown by race or state. – Departament nie dostarczyłby zestawienia według rasy czy stanu.

3. TO BREAK DOWN – rozłożyć na części/wyłożyć tak, żeby było lepiej zrozumiałe

So, let’s break it all down, actually. Let’s talk about it. – A więc, przedstawmy to zrozumiale. Porozmawiajmy o tym.

Let’s break down what a rut really is and why it’s so insidious and dangerous. – Rozłóżmy na części pierwsze czym właściwie jest rutyna i dlaczego jest tak podstępna i niebezpieczna.

BREAKDOWN – analiza, rozbicie na czynniki pierwsze

Here’s the breakdown of what went down on my call with Jamie – Oto rozbicie na czynniki pierwsze tego co omawialiśmy podczas rozmowy.

4. TO BREAK DOWN- załamywać się (psychicznie, ale używamy też np. gdy mowa o załamaniu negocjacji)

When she lost her job she broke down completely. – Kiedy straciła pracę, kompletnie się załamała.

Our negotiations broke down after their argument. – Nasze negocjacje załamały się po ich kłótni.

BREAKDOWN – załamanie

And remember, no job is worth having a nervous breakdown over. – I pamiętaj, że żadna praca nie jest warta załamania nerwowego.

5. TO BREAK DOWN- przełamywać coś (opór, niechęć)

You should brake down her resistance and made her our employee. – Powinieneś przełamać jej opór i uczynić ją naszym pracownikiem.

BREAKDOWN – przebicie (izolacji w elektryce)

Breakdown voltage is the point at which a material ceases to be an insulator and becomes a resistor. – Napięcie przebicia to punkt, w którym materiał przestaje być izolatorem i staje się rezystorem.

Masz już swojego e-booka i fiszki Business Meetings?

 

 

 


Dziękuję, że poświęciłeś czas na przeczytanie tego wpisu. Mam nadzieję, że przyniósł Ci potrzebną wiedzę!

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, udostępnij go proszę swoim znajomym w mediach społecznościowych. Dzięki z góry!

Możesz też:

Dodać komentarz
Śledzić mój FanPage aby uczyć się angielskiego z dodawanych tam fiszek :).

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.