Dzisiejszy wpis to zdecydowanie bardziej słownictwo z zakresu legal English. Z drugiej strony prawo pracy to dziedzina, która dotyczy każdego z nas, a na pewno angielskie słownictwo dotyczące umów o pracę przyda się pracownika działów HR czy osobom zatrudnionym w międzynarodowych korporacjach.

Employment

job title – stanowisko
staffing level -poziom zatrudnienia
staff turnover – rotacja załogi
vacant position – wakat
track record – udokumentowana kariera zawodowa pracownika
an employment relationship – stosunek pracy
an employment contract – umowa o pracę
an employment contract for a specified period – umowa o pracę na czas określony
an employment contract for an unspecified period – umowa o pracę na czas nieokreślony
on a full time basis – na pełny etat
an employment contract for a probationary period – umowa o pracę na okres próbny
term of a contract – okres trwania umowy
to make a contract in writing – zawrzeć umowę na piśmie
under the terms of an agreement – na warunkach umowy
a person employed under an employment contract – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Termination

to terminate an employment relationship – rozwiązać stosunek pracy
to terminate immediately – wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym
termination of employment contact with notice – rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
termination date – termin wypowiedzenia umowy
notice period – okres wypowiedzenia
by notice – za wypowiedzeniem
termination restrictions – ograniczenia wypowiedzenia
unfair dismissal – nieuzasadnione zwolnienie z pracy
gross misconduct – rażące wykroczenie
breach of duty – naruszenie obowiązków
mass layoffs/redundancies – masowe zwolnienia

Employment conditions

workplace regulations – regulamin pracy
duties/responsibilities – obowiązki
day-to-day responsibilities – bieżące obowiązki
based on 8  hours per day – w oparciu o ośmiogodzinny dzień pracy
expertise – specjalistyczna wiedza

___________________

Więcej gotowych słówek i wyrażeń znajdziesz w moim e-booku Business Meetings. Fiszki do druku dostaniesz w komplecie! Nie pozwól, by kiepska znajomość języka biznesowego uniemożliwiła Ci rozwój kariery! Kliknij w grafikę by dowiedzieć się więcej :).

 

____________________

Pay

a payslip – odcinek z wypłaty
payment – zapłata
salary – pensja, wynagrodzenie (wypłacane co miesiąc)
base salary will be … – wynagrodzenie zasadnicze wynosi…
wages – płaca, zarobki (wypłacana częściej, np. za wykonaną pracę)
remuneration – wynagodzenie
annual bonus – premia roczna
discretionary bonus – premia uznaniowa
benefits – dodatkowe świadczenia do wynagrodzenia
severance benefit – odprawa
payroll – lista płac
payroll deduction – potrącenie z pensji
on full pay – z zachowaniem pełnego wynagrodzenia
The Inland Revenue – Urząd Skarbowy
National Insurance Contribution – składka na ubezpieczenie społeczne

Leave

annual leave – urlop wypoczynkowy
per year of service – za przepracowany rok
accrued leave entitlements – urlop niewykorzystany z poprzedniego roku
leave taken – wykorzystany urlop
sick pay – zasiłek chorobowy
sick leave – nieobecność w pracy z powodu choroby

One Reply to “Employment law – niezbędne słownictwo ponad 50 wyrażeń”

  1. Bardzo przydatny wpis, dzięki! Czy korzystałaś z jakiejś konkretnej literatury? Ewentualnie – możesz polecić jakieś pozycje, gdzie można by dane słownictwo poćwiczyć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.