Zwroty przydatne w mailach – podstawy

Maile to codzienność w pracy w niemalże każdym zawodzie. Czytamy i piszemy ich dziennie co najmniej kilkanaście i coraz częściej kontaktujemy się z klientami, współpracownikami czy dostawcami usług w języku angielskim. Trzeba pamiętać, że to jak wygląda mail służbowy ma wpływ na wizerunek firmy i jej postrzeganie przez odbiorcę oraz na to jak odbiorca widzi…

20 przymiotników biznesowych – fiszki + pdf

Wiecie, że słownictwo jest kluczowe jeśli chcemy pokazać, że potrafimy posługiwać się angielskim biznesowym profesjonalnie. Tutaj nie ma miejsca na ciągłe powtarzanie słówek „important”, „dynamic”. Używanie ciekawych, różnorodnych przymiotników to dobra okazja do pokazania swojego wysokiego poziomu. W związku z tym na Facebooku co jakiś czas zobaczycie fiszki z serii Business adjectives, a teraz zebrałam…