Czas na nowy wpis w kategorii Useful Vocabulary Mix. W tej kategorii chcę pokazywać praktyczne słówka i wyrażenia, które przydadzą się nie tylko w komunikacji biznesowej.  W pracy nie da się uniknąć codziennych rozmów i tematów, dlatego skupianie się na rozwijaniu tylko aspektu Business English jest niewłaściwym podejściem.

Przechodząc do konkretów – dzisiaj na tapetę bierzemy czasownik hold, który jest bardzo popularny i występuje w wielu przydatnych frejzalach. Gotowi do nauki :)?

Zaczynamy!

Czasowniki frazowe z HOLD

1. HOLD ON

 hold on – czekać, poczekać
Hold on a minute.

2. HOLD ON TO SB/STH

to hold on to sb/sth – trzymać się kogoś/czegoś
He was only able to hold on to power for about a year.

3. HOLD BACK

to hold back – powstrzymywać, hamować
Long-term water shortages can hold economic development back.

Please hold back your anger.

4. HOLD UP

to hold up – opóźniać, wstrzymywać coś
His decisions seem to be holding up progress.

5. HOLD DOWN

to hold down – przytrzymywać coś (np. przycisk)
Hold down Shift and Alt and press J.

6. HOLF OFF

to hold off – odraczać, wstrzymać się
But a decision could not be held off much longer.

7. HOLD THAT

to hold that – utrzymywać, że
In our system we hold that no one is above the law, including the President.

8. HOLD OUT

to hold out – wystarczyć
I wonder whether her stamina will hold out.

9. HOLD STH AGAINST SB

to hold sth against sb – mieć coś przeciwko komuś
He knows it was an accident– I don’t think he’ll hold it against her.

10. GET A HOLD ON STH

to get a hold on sth – mieć kontrolę nad czymś
Once your boss get a hold of you, it just changes you completely.


Dziękuję, że poświęciłeś czas na przeczytanie tego wpisu. Mam nadzieję, że przyniósł Ci potrzebną wiedzę!

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, udostępnij go proszę swoim znajomym w mediach społecznościowych. Dzięki z góry!

Możesz też:

Dodać komentarz
Śledzić mój FanPage aby uczyć się angielskiego z dodawanych tam fiszek :).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.