W ostatnim wpisie utrwaliliście 25 słówek związanych z pieniędzmi. Teraz czas opanować perfekcyjnie phrasal verbs (czasowniki frazowe), które są używane do mówienia o pieniądzach. Dla przypomnienia: chodzi o czasowniki uzyskiwane przez połączenie czasownika z przyimkiem, przysłówkiem lub oboma. Takie połączenie nadaje czasownikowi frazowemu inne znaczenie, niż wynikałoby to ze znaczenia jego poszczególnych części składowych. Gotowi do nauki i używania nowego słownictwa :)? Zapraszam!

Phrasal verbs – money

to pay in (e.g. 100 dollars) – wpłacać (np. 100 dolarów)
to pay money in – wpłacać pieniądze
to pay sb back – zwracać komuś pieniądze
to pay off (the debt/loan) – spłacić (dług/pożyczkę)
to pay out – wydawać
to splash out on sth – wydać dużo pieniędzy na coś
to lay out money – wyłożyć pieniądze
to get by – dawać sobie radę, przeżyć
to save up – oszczędzać pieniądze
to cut back on sth – ograniczać wydatki na coś
to take out – wypłacać (pieniądze z konta lub bankomatu)
to add up to sth – sumować się, dawać sumę
to knock sth off – obniżyć cenę czegoś
to rip sb off – zdzierać z kogoś pieniądze
to charge sb for sth – pobierać opłatę za coś
to pay up – oddawać pieniądze, zwracać dług
to cough up – dać się naciągnąć, bulić
to fork out – wyrzucać pieniądze (w błoto)

Dziękuję, że poświęciłeś czas na przeczytanie tego wpisu. Mam nadzieję, że przyniósł Ci potrzebną wiedzę!

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, udostępnij go proszę swoim znajomym w mediach społecznościowych. Dzięki z góry!

Możesz też:

  • Dodać komentarz
  • Śledzić mój FanPage aby uczyć się angielskiego z dodawanych tam fiszek :).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.