Jeśli w pracy komunikujesz się w języku angielskim – bierzesz udział w spotkaniach, wymieniasz maile, przygotowujesz prezentacje albo właśnie uczysz się business English by zabłysnąć na rozmowie o pracę to ten wpis będzie dla Ciebie cenny.

Pewnie jak większość osób walczysz o to by wypowiadać się bardziej profesjonalnie w języku biznesowym i brzmieć jakbyś naprawdę był biegły w business English. Nawet jeśli na razie twój poziomie angielskiego biznesowego jest bliższy podstawowemu możesz w prosty sposób wzbogacić swoje wypowiedzi.

Jak? – zapytasz.

Po prostu dodając przysłówki często używane w business English. Przed Tobą 10 przysłówków do przyswojenia już dziś.

Więcej gotowych słówek i wyrażeń znajdziesz w moim e-booku Business Meetings. Fiszki do druku dostaniesz w komplecie! Nie pozwól, by kiepska znajomość języka biznesowego uniemożliwiła Ci rozwój kariery! Kliknij w grafikę by dowiedzieć się więcej :).

10 przysłówków, których powinieneś używać

1. PROGRESSIVELY

progressively – stopniowo / coraz bardziej

Build up a new habit of choosing English progressively instead of wasting time watching TV. – Rozwijaj nowy nawyk stopniowego wybierania języka angielskiego zamiast marnowania czasu na oglądanie telewizji.

2. SPECIFICALLY

specifically – w szczególności
We are aiming our campaign specifically at young people. – Naszą kampanię kierujemy w szczególności do młodych ludzi.

3. COMPARATIVELY

comparatively – stosunkowo / porównawczo
There are further issues, but they have a comparatively small effect. – Istnieją także inne zagadnienia, ale mają one stosunkowo niewielki wpływ.

4. RESPECTIVELY

respectively – odpowiednio
The two meals cost us £50 and £80 respectively. – Dwa posiłki kosztują odpowiednio 50 i 80 funtów.

5. RELATIVELY

relatively – stosunkowo / względnie
It’s a relatively easy question. – To stosunkowo łatwe pytanie.

6. APPROXIMATELY

approximately – w przybliżeniu / około
They invested approximately one million dollars in the company. – Oni zainwestowali w firmę około miliona dolarów.

7. ROUGHLY

roughly – z grubsza / mniej więcej
The money I’ve saved corresponds roughly to the amount I need for my course. – Zaoszczędzone przeze mnie pieniądze odpowiadają mniej więcej kwocie potrzebnej na kurs.

8. ULTIMATELY

ultimately – ostatecznie / w końcu / finalnie / koniec końców

Everything will ultimately depend on what is said at the meeting with the directors next week.

Wszystko ostatecznie będzie zależało od tego, co zostanie powiedziane na spotkaniu z dyrektorami w przyszłym tygodniu.

9. NECESSARILY

necessarily – koniecznie / nieodzownie

The figures are not necessarily accurate.

Liczby niekoniecznie są dokładne.

10. SIGNIFICANTLY

significantly – znacznie / znacząco

These two areas they want to change are also significantly different.

Te dwa obszary, które chcą zmienić, również znacznie się różnią.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.