Jeśli w pracy komunikujesz się w języku angielskim – bierzesz udział w spotkaniach, wymieniasz maile, przygotowujesz prezentacje albo właśnie uczysz się business English by zabłysnąć na rozmowie o pracę to ten wpis będzie dla Ciebie cenny.

Pewnie jak większość osób walczysz o to by wypowiadać się bardziej profesjonalnie w języku biznesowym i brzmieć jakbyś naprawdę był biegły w business English. Nawet jeśli na razie twój poziomie angielskiego biznesowego jest bliższy podstawowemu możesz w prosty sposób wzbogacić swoje wypowiedzi.

Jak? – zapytasz.

Po prostu dodając przysłówki często używane w business English. Przed Tobą 10 przysłówków do przyswojenia już dziś.

Więcej gotowych słówek i wyrażeń znajdziesz w moim e-booku Business Meetings. Fiszki do druku dostaniesz w komplecie! Nie pozwól, by kiepska znajomość języka biznesowego uniemożliwiła Ci rozwój kariery! Kliknij w grafikę by dowiedzieć się więcej :).

10 przysłówków, których powinieneś używać

1. PROGRESSIVELY

progressively – stopniowo / coraz bardziej

Build up a new habit of choosing English progressively instead of wasting time watching TV. – Rozwijaj nowy nawyk stopniowego wybierania języka angielskiego zamiast marnowania czasu na oglądanie telewizji.

2. SPECIFICALLY

specifically – w szczególności
We are aiming our campaign specifically at young people. – Naszą kampanię kierujemy w szczególności do młodych ludzi.

3. COMPARATIVELY

comparatively – stosunkowo / porównawczo
There are further issues, but they have a comparatively small effect. – Istnieją także inne zagadnienia, ale mają one stosunkowo niewielki wpływ.

4. RESPECTIVELY

respectively – odpowiednio
The two meals cost us £50 and £80 respectively. – Dwa posiłki kosztują odpowiednio 50 i 80 funtów.

5. RELATIVELY

relatively – stosunkowo / względnie
It’s a relatively easy question. – To stosunkowo łatwe pytanie.

6. APPROXIMATELY

approximately – w przybliżeniu / około
They invested approximately one million dollars in the company. – Oni zainwestowali w firmę około miliona dolarów.

7. ROUGHLY

roughly – z grubsza / mniej więcej
The money I’ve saved corresponds roughly to the amount I need for my course. – Zaoszczędzone przeze mnie pieniądze odpowiadają mniej więcej kwocie potrzebnej na kurs.

8. ULTIMATELY

ultimately – ostatecznie / w końcu / finalnie / koniec końców

Everything will ultimately depend on what is said at the meeting with the directors next week.

Wszystko ostatecznie będzie zależało od tego, co zostanie powiedziane na spotkaniu z dyrektorami w przyszłym tygodniu.

9. NECESSARILY

necessarily – koniecznie / nieodzownie

The figures are not necessarily accurate.

Liczby niekoniecznie są dokładne.

10. SIGNIFICANTLY

significantly – znacznie / znacząco

These two areas they want to change are also significantly different.

Te dwa obszary, które chcą zmienić, również znacznie się różnią.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *