Zwroty przydatne w mailach – podstawy

Maile to codzienność w pracy w niemalże każdym zawodzie. Czytamy i piszemy ich dziennie co najmniej kilkanaście i coraz częściej kontaktujemy się z klientami, współpracownikami czy dostawcami usług w języku angielskim. Trzeba pamiętać, że to jak wygląda mail służbowy ma wpływ na wizerunek firmy i jej postrzeganie przez odbiorcę oraz na to jak odbiorca widzi…