Czas na jedno z podstawowych zagadnień Business English. Choć będąc w szkole czy na studiach wydaje Nam się, że w świecie zawodowym prezentacje nie zdarzają się już tak często to jednak nie jest to prawda. W korporacjach, ale także małych przedsiębiorstwach prezentacje to podstawowa forma wykorzystywana do przedstawiania chociażby wyników pracy przed klientem czy zarządem. Prezentacja służy podsumowaniom ale także prognozom na przyszłość.

W prezentacjach równie ważna jak część merytoryczna jest także jej budowa i sposób przedstawienia. Warto trzymać się charakterystycznych części prezentacji.

W tym wpisie poznasz 55 zdań, które pomogą nadać twojemu wystąpieniu potrzebny ład. Nauczysz się jak wyrazić to co powinna zawierać każda prezentacja, czyli:

  • powitanie uczestników
  • przedstawienie się
  • przedstawienie tematu i ogólnego planu prezentacji
  • omówienie wszystkich punktów z planu prezentacji
  • podsumowanie i główne wnioski
  • podziękowanie za wysłuchanie prezentacji
  • odpowiedzi na pytania słuchaczy

55 zdań przydatnych w prezentacji po angielsku

Opening

Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening to everybody – Witam/ Dzień dobry/ Dobry wieczór wszystkim

Welcome everybody to my today’s presentation on… – Witam wszystkich na mojej dzisiejszej prezentacji o…

Before we start, I’d like to introduce myself. – Zanim zaczniemy, chciałbym się przedstawić.

Let me introduce myself. My name is… – Proszę pozwolić, że się przedstawię. Nazywam się…

My name is … and I have got the pleasure to talk to you about… – Nazywam się … i mam przyjemność zaprezentować dziś państwu…

I’m here today to talk to you about… – Jestem tu dzisiaj, aby pomówić do Państwa o…

My whole presentation should take about… – Moja cała prezentacja powinna zająć około…

I’m going to cover three areas: … – Będę omawiać następujące trzy obszary:…

Main Body

First of all, I’ll talk briefly about… – Po pierwsze, powiem krótko o…

Let’s move to the first point. – Przejdźmy do pierwszej kwestii.

Okay, let’s start with the first point which is… – Dobrze, przejdźmy do pierwszego punktu prezentacji, czyli…

I’ll come back to that point later. – Wrócę jeszcze do tego punktu później.

Before going on, I’d just like to say a little about… – Zanim przejdę dalej, chciałbym powiedzieć jeszcze nieco o…

What does that mean for…? – Co to oznacza dla…?

To illustrate my point, I’ll show you a film. – Aby zilustrować o co mi chodzi pokaże Państwu film.

The table illustrates… – Tabela pokazuje…

It is presented here that… – Jest tutaj widoczne, że…

As you can see from this next slide,… – Jak mogą Państwo zobaczyć na kolejnym slajdzie

The graph is relevant to… – Wykres nawiązuje do…

As you can see… – Tak jak państwo widzą…

For instance.. – Na przykład

According to… – Zgodnie z…

Let’s come turn now to… – Przejdźmy teraz do…

Let’s move to the next point. – Przejdźmy do kolejnej kwestii.

Moving on now to… – Przechodząc teraz do…

Then I am going to show you… – Następnie pokażę Państwu…

I have already mentioned… – Tak jak już wspominałem…

Going back for a moment to what I said earlier…– Wracając na moment do tego co powiedziałem wcześniej…

If I can just digress for a moment,… – Jeśli mogę na chwilę odejść od tematu…

That is the last issue to discuss today. – To ostatnia kwestia do omówienia dzisiaj.

We are coming to the end of my speech. – Zbliżamy się do końca mojego wystąpienia.

That is all for today. – To już wszystko na dzisiaj.

Questions

Please, don’t hesitate to ask me any questions regarding this presentation. – Proszę się nie wahać zadawać pytania związane z tą prezentacją.

That’s an interesting question. – To interesujące pytanie.

I’m pleased you raised that point. – Cieszę się, że poruszyłeś ten punkt.

I’m glad you raised that. – Cieszę się, że to poruszyłeś.

What I usually say is… – Zazwyczaj odpowiadam, że…

I’m often asked that question. – Często jestem o to pytany.

Sorry, could you just repeat the question because I don’t think everyone heard. – Przepraszam, czy mógłbyś powtórzyć pytanie, ponieważ nie sądzę, by wszyscy je usłyszeli.

Let me check that I understand. Are you asking about…? – Pozwól, że upewnie się, czy rozumiem. Pytasz o…?

I’m afraid I don’t have that information at hand, but… – Obawiam się, że nie mam tych informacji pod ręką, ale …

I’m afraid I don’t have the answer to that one. – Obawiam się, że nie mam odpowiedzi na to pytanie.

Can I get back to you on that one? – Czy mogę wrócić do Ciebie z odpowiedzią na to pytanie?

Well, it’s really what I was talking about at the start of my talk. – Cóż, tak naprawdę o tym mówiłem na początku.

Do you mind if we deal with that later? – Nie masz nic przeciwko, jeśli zajmiemy się tym później?

Actually, I’ll be coming to that point later in my talk. – Właściwie, do tego punktu dojdę później w swoim wystąpieniu.

Could I come back to you about that later? – Czy mogę wrócić do Ciebie później w tym temacie?

I’d be happy to discuss this with you after my talk. – Z przyjemnością omówię to z tobą po mojej prezentacji.

Okay. I think we have time for one last question. – Ok, myślę, że mamy jeszcze czas na ostatnie pytanie,


Więcej gotowych słówek i wyrażeń znajdziesz w moich produktach. Nie pozwól, by kiepska znajomość języka biznesowego uniemożliwiła Ci rozwój kariery! Kliknij w grafikę by dowiedzieć się więcej :).

 

Closing

So, just before I finish, let me summarize the main points again,… – Tak więc, zanim skończę, pozwólcie, że ponownie podsumuję główne punkty …

So, to sum up, I have talked about… – Tak więc, podumowując, mówiłem o…

Thanks very much everyone for coming to my presentation. – Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie na moją prezentację.

Thank you so much for making it today. – Dziękuję bardzo za przybycie dzisiaj.

I am really thankful that so many of you have found the time to be here. – Bardzo się cieszę, że tak wiele osób znalazło czas, żeby tutaj przybyć.

Thank you so much for your attention. – Dziękuję bardzo za uwagę.

 


Dziękuję, że poświęciłeś czas na przeczytanie tego wpisu. Mam nadzieję, że przyniósł Ci potrzebną wiedzę!

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, udostępnij go proszę swoim znajomym w mediach społecznościowych. Dzięki z góry!

Możesz też:

Dodać komentarz
Śledzić mój FanPage aby uczyć się angielskiego z dodawanych tam fiszek :).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.