RODO to chyba najczęstszy temat wpisów, artykułów, programów i rozmów, które odbywały się w ostatnim miesiącu. Na pewno ta kwestia najczęściej przewijała się w naszych skrzynkach mailowych. RODO to jednak pozytywna zmiana na rzecz ochrony naszych praw w sieci. Zróbmy z niej jeszcze większy użytek i nauczmy się kilku słówek :). Gotowi? Przeczytajcie poniższy tekst i zapamiętajcie wyróżnione słówka :).

General Data Protection Regulation (GDPR)

The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 is a regulation in EU law on data protection and privacy for all individuals within the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA). It also addresses the export of personal data outside the EU and EEA. The GDPR aims primarily to give control to citizens and residents over their personal data and to simplify the regulatory environment for international business by unifying the regulation within the EU.

The EU Charter of Fundamental Rights stipulates that EU citizens have the right to protection of their personal data.

General Data Protection Regulation (GDPR) – rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
regulation – rozporządzenie, przepis, nakaz
European Economic Area (EEA) – Europejski Obszar Gospodarczy
to address sth – traktować o czymś, poświęcać uwagę czemuś
regulatory environment- otoczenie regulacyjne
to unify – ujednolicać
EU Charter of Fundamental Rights – Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
to stipulate – określać (prawa), zastrzegać coś ( w umowie)

Legislation

The new data protection package adopted in May 2016 aims at making Europe fit for the digital age. More than 90% of Europeans say they want the same data protection rights across the EU and regardless of where their data is processed.

to adopt – przyjąć, przyjmować (zasady, ustawę)
to fit sb for sth – dopasować kogoś/coś do czegoś
digital age – era cyfrowa
across – na cały (kraj, Europę)
regardless of – niezależnie od czegoś, bez względu na coś
to process – przetwarzać (dane, informacje)

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

The regulation is an essential step to strengthen citizens’ fundamental rights in the digital age and facilitate business by simplifying rules for companies in the digital single market. A single law will also do away with the current fragmentation and costly administrative burdens.

The regulation came into force on 24 May 2016 and will apply from 25 May 2018.

protection of natural persons – ochrona osób fizycznych
processing of personal data – przetwarzanie danych osobowych
single law – jeden akt prawny
administrative burdens – obciążenia administracyjne
to come into force – wejść w życie, nabierać mocy prawnej
to apply – obowiązywać, mieć zastosowanie

The Data Protection Law Enforcement Directive

Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data.

The directive protects citizens’ fundamental right to data protection whenever personal data is used by criminal law enforcement authorities. It will in particular ensure that the personal data of victims, witnesses, and suspects of crime are duly protected and will facilitate cross-border cooperation in the fight against crime and terrorism.

The directive entered into force on 5 May 2016 and EU countries have to transpose it into their national law by 6 May 2018.

directive – dyrektywa
regarding – w zakresie
criminal offence – przestępstwo karne
execution of criminal penalties -egzekucja kar sądowych
victim – ofiara
witness – świadek
suspect – podejrzany (osoba podejrzana o coś)
duly protected – należycie chroniony
cross-border cooperation – współpraca transgraniczna
to enter into force – wejść w życie
to transpose – transponować

National data protection authorities

EU countries have set up national bodies responsible for protecting personal data in accordance with Article 8(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU.

European Data Protection Board

The EU’s national supervisory authorities are currently working together in the framework of the Article 29 Working Party. The European Data Protection Supervisor (EDPS) and the Commission are also members. As of 25 May 2018, the Article 29 Working Party will be replaced by the European Data Protection Board (EDPB). The EDPB has the status of an EU body with legal personality and is provided with an independent secretariat.

The EDPB has extensive powers to determine disputes between national supervisory authorities, to give advice and guidance on key concepts of the GDPR and Police Directive.

national data protection authorities – krajowe organy ochrony danych
to set up – tworzyć
national bodies – organy krajowe
in accordance with – zgodnie z czymś
European Data Protection Board – Europejska Rada Ochrony Danych
in the framework of – w ramach
Working Party – Grupa Robocza
to replace – zastępować/wymieniać
UE body – organ Unii Europejskiej
legal personality – osobowość prawna
provided with – wyposażone
extensive powers – szerokie uprawnienia
to determine disputes – rozwiązywać spory


Dziękuję, że poświęciłeś czas na przeczytanie tego wpisu. Mam nadzieję, że przyniósł Ci potrzebną wiedzę!

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, udostępnij go proszę swoim znajomym w mediach społecznościowych. Dzięki z góry!

Możesz też:

  • Dodać komentarz
  • Śledzić mój FanPage aby uczyć się angielskiego z dodawanych tam fiszek :).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.